Monday, November 26, 2007

Bra förslag till ny älvförbindelse!

Jag blev väldigt glad när jag läste om det nya förslaget till älvförbindelse i Göteborg i dagens Göteborgs-Posten. Till skillnad från det idiotiska förslaget med tunnel ganska långt uppströms, vilket skulle ge oacceptabelt långa omvägar för kollektivtrafiken mellan centrum och Hisingen, så föreslår man nu en ny bro alldeles uppströms från dagens bro. Antingen ca 50 m österut, eller knappa kilometern österut. Jag hoppas på det förstnämnda.

Men det bästa i förslagspaketet är att man föreslår en låg GC-bro (GC = gång/cykel) på den gamla brons fundament, efter att bron demonterats. Rätt genomfört ger det en fantastiskt snabb och bekväm förbindelse för oss som helst går eller cyklar. Tydligen ska en sån bro byggas oavsett om den andra GC-bron som planeras under den här mandatperioden byggs eller inte, trots att de då kommer att ligga bara nåt hundratal meter från varandra.

Det enda problemet jag kan se är att den nya bron sannolikt inte kommer att få nån GC-bana, vilket är tråkigt. Dels för att det förhindrar en bättre älvförbindelse för gående och cyklister från den delen av centrum, och dels för att det inte kommer att finnas nån central gång/cykelöverfart om dagens bro rivs utan att det finns nån GC-bro vid Lilla Bommen. Byggs den nu föreslagna GC-bron vid Lilla Bommen, eller var den nu hamnar, så gör det inte så mycket att den nya motorfordonsbron saknar GC-bana.

Jag gissar att man kommer att påbörja bygget av den nya bron, eller de nya broarna, inom nästa mandatperiod (2012-2016) för att ha bron klar till 2020, när dagens Göta älv-bro inte längre anses vara säker.

Vilken GC-bro man än bygger, så hoppas jag man tar hänsyn till cyklisters behov, och bygger den med rejäl bredd, och undviker mötande trafik. Det optimala vore att ha cykelbanorna i ytterkanterna och sen en gångbana i mitten, med låga barriärer mellan gångbana och cykelbana, för att gående inte ska kunna gå in på cykelbanan obehindrat. Alternativt gångbanor på sidorna, och sen en låg barriär ut till en central cykelbana, där färdriktningarna är åtskilda med en låg häck eller liknande. Hur jag tänker mig dessa två varianter visar jag på de följande två bilderna.2 comments:

Aviva said...

Varför kan man inte ha gångbana längst till höger (eller vänster) och sedan en cykelbana åt vardera håll jämte? Det behövs väl knappast två gångbanor, utan bara en som är tillräckligt bred? Sedan måste du tänka över bredden på cykelbanorna, det ska ju med lätthet gå att cykla om någon annan. Dessutom borde man väl också kunna inse att man har glömt någonting när man är halvvägs upp på bron, varför det borde finnas möjlighet att vända om? Enkelriktning är då dåligt, kanske borde det finnas vissa vändpunkter, där det finns plats för u-sväng? För att undvika krockar kan man då ha fartljus för att signalera om någon ser ut som att de ska vända.

Paulina said...

Well said.